Strona główna » Czempionat w skokach luzem, 15.10.2021 SK Galiny/ Free jumping competition, 15.10.2021, Galiny

Czempionat w skokach luzem, 15.10.2021 SK Galiny/ Free jumping competition, 15.10.2021, Galiny

English below

W piątek 15.10 w Galinach odbył się Czempionat w skokach luzem dla koni 2 i 3-letnich, zarejestrowanych w polskich i zagranicznych księgach. Komisja w składzie Kamila Bejnar (W-MZHK), Krzysztof Ferenstein i Henryk Soboń oceniła łącznie 28 koni.

W ocenie komisji najlepiej skaczącym koniem spośród wszystkich zaprezentowanych był ogier Call Me Luna Z (Comilfo Plus Z x Lordanos) oceniony za ten element na 8,9 pkt. Hodowcą tego bardzo interesującego młodego konia, obdarzonego nie tylko możliwościami, ale również doskonałą techniką skoku i „gumą” jest Wojciech Witkowski. Najlepsze trójki każdej z grup poniżej.

Klacze dwuletnie

 1. Hedone SP (Diarado x Contendro I) hod./wł. Andrzej Herrmann, nota łączna 8,3 pkt; galop: 7,2 pkt; skoki: 8,8 pkt
 2. M-Signorina Diarado HOLST hod./wł. Andrzej Herrmann, nota łączna 8,3 pkt; galop: 7,9 pkt; skoki: 8,5 pkt
 3. Cascada OLD (Cascadello I x Quinton) hod./wł. SK Galiny, nota łączna 8,3 pkt; galop: 8,5 pkt; skoki: 8,2 pkt

Klacze trzyletnie

 1. Sahara Gold WLKP (Powój x Bonsun) hod./wł. Jarosław Pacek, nota łączna 8,1 pkt; galop: 7,2 pkt; skoki: 8,5 pkt
 2. Wieliczka WLKP (Pupil x Tabun) hod./wł. Jarosław Pacek, nota łączna 7,7 pkt; galop: 7,4 pkt; skoki: 7,8 pkt
 3. Casablanca WLKP (Brandon x Mariasz) hod.Szymon Konarski/wł. Jarosław Pacek, nota łączna 7,3 pkt; galop: 7,0 pkt; skoki: 7,4 pkt

Ogiery i wałachy dwuletnie

 1. og. Call Me Luna Z (Comilfo Plus Z x Lordanos) hod./wł. Wojciech Witkowski, nota łączna 8,7 pkt; galop: 8,2 pkt; skoki: 8,9 pkt
 2. og. Augustus SP (Rascin x Le Voltaire) hod./wł. SK Rzeczna, nota łączna 8,3 pkt; galop: 7,5 pkt; skoki: 8,7 pkt
 3. og. Chaves SP (Rascin x Almanzor L) hod./wł. SK Rzeczna, nota łączna 7,9 pkt; galop: 7,7 pkt; skoki: 8,0 pkt

Ogiery i wałachy trzyletnie

 1. og. Baldini’s Boy WESTF (Baldini II x Cascadello I) hod./wł. SK Galiny nota łączna 8,4 pkt pkt; galop: 8,7 pkt; skoki: 8,3 pkt
 2. wał. Bertil WESTF (Baldini II x Carlo Grande) hod./wł. SK Galiny nota łączna 8,2 pkt pkt; galop: 7,5 pkt; skoki: 8,5 pkt
 3. Soleil Levant SP (Hipoidas x Roland) hod./wł. Tomasz Kardacz nota łączna 8,1 pkt pkt; galop: 7,5 pkt; skoki: 8,4 pkt

Hedone (Diarado x Contendro I)

Call Me Luna Z (Comilfo Plius Z x Lordanos)

Sahara Gold (Powój x Bonsun)
Baldini’s Boy (Baldini II x Cascadello I)

On friday, 15.10 there was a free jumping competition in Galiny (North-East part of Poland). The juudges: Kamila Bejnar (W-MZHK), Krzysztof Ferenstein Henryk Soboń evaluated 28 2 & 3 yo horses. Giving notes for canter and for jumping.

The best jumper was 2 yo stallion Call Me Luna Z (Comilfo Plus Z x Lordanos) bred & owned by Wojciech Witkowski. Call Me Luna Z got 8,9 pts for his jumps, showing power incredibly good technique and flexibility. The best three from all classes can be found below:

2 yo mares

 1. Hedone SP (Diarado x Contendro I) breeder/owner: Andrzej Herrmann, overall score 8,3 pkt; canter: 7,2 pkt; jumping: 8,8 pkt
 2. M-Signorina Diarado HOLST breeder/owner: Andrzej Herrmann, overall score 8,3 pkt; canter: 7,9 pkt; jumping: 8,5 pkt
 3. Cascada OLD (Cascadello I x Quinton) breeder/owner: SK Galiny, overall score 8,3 pkt; canter: 8,5 pkt; jumping: 8,2 pkt

3 yo mares

 1. Sahara Gold WLKP (Powój x Bonsun) breeder/owner: Jarosław Pacek, overall score 8,1 pkt; canter: 7,2 pkt; jumping: 8,5 pkt
 2. Wieliczka WLKP (Pupil x Tabun) breeder/owner: Jarosław Pacek, overall score 7,7 pkt; canter: 7,4 pkt; jumping: 7,8 pkt
 3. Casablanca WLKP (Brandon x Mariasz) breeder: Szymon Konarski owner: Jarosław Pacek, overall score 7,3 pkt; canter: 7,0 pkt; jumping: 7,4 pkt

2 yo geldings & stallions

 1. og. Call Me Luna Z (Comilfo Plus Z x Lordanos) breeder/owner: Wojciech Witkowski, overall score 8,7 pkt; canter: 8,2 pkt; jumping: 8,9 pkt
 2. og. Augustus SP (Rascin x Le Voltaire) breeder/owner: SK Rzeczna, overall score 8,3 pkt; canter: 7,5 pkt; jumping: 8,7 pkt
 3. og. Chaves SP (Rascin x Almanzor L) breeder/owner: SK Rzeczna, overall score 7,9 pkt; canter: 7,7 pkt; jumping: 8,0 pkt

3 yo geldings & stallions

 1. og. Baldini’s Boy WESTF (Baldini II x Cascadello I) breeder/owner: SK Galiny overall score 8,4 pkt pkt; canter: 8,7 pkt; skoki: 8,3 pkt
 2. wał. Bertil WESTF (Baldini II x Carlo Grande) breeder/owner: SK Galiny overall score 8,2 pkt pkt; canter: 7,5 pkt; jumping: 8,5 pkt
 3. Soleil Levant SP (Hipoidas x Roland) breeder/owner: Tomasz Kardacz overall score 8,1 pkt pkt; canter: 7,5 pkt; jumping: 8,4 pkt

© Eurobreeding, pictures: Oliwia Chmielewska, main picture – Call Me Luna Z

eurobreeding

Back to top