Strona główna » Koń aukcyjny czyli jaki? Część I: Źrebięta

Koń aukcyjny czyli jaki? Część I: Źrebięta

Pierwsze miesiące roku to w hodowli koni intensywny sezon. Nie dość, że rodzi się kolejny rocznik źrebiąt to jednocześnie trwa sezon stanówkowy. Wiosna to też początek jeszcze jednego sezonu, sezonu aukcji źrebiąt. Korzystając z tego momentu roku postanowiliśmy nieco przybliżyć tematykę aukcji.

Po co nam aukcje koni?

Zacznijmy od wyjaśnienia jaka w ogóle jest rola aukcji na rynku końskim. Aukcje to zorganizowana i bezpieczna forma sprzedaży. Oferowane na aukcji konie muszą spełniać wymagania stawiane przez organizatora nie tylko pod względem budowy, urody, rodowodu czy talentu sportowego, ale również zdrowia. Konie zgłoszone do udziału w aukcji są szczegółowo opisane, sfotografowane i sfilmowane, a następnie promowane przez organizatora aukcji. W ten sposób z barków hodowcy czy właściciela spada obowiązek poświęcenia czasu na marketing i pr swojego źrebięcia celem jego późniejszej sprzedaży. Organizatorzy aukcji mają też zazwyczaj rozbudowane grono klientów, a więc znacznie łatwiej jest im dotrzeć do potencjalnych odbiorców oferowanych koni.

Transakcje zawarte podczas aukcji są w pełni transparentne co sprawia, że są bezpieczne. Warunki każdej aukcji określa regulamin, na którego zapisy godzą się zarówno sprzedający jak i kupujący. Jednocześnie transakcja jest zawarta bezpośrednio między hodowcą, a klientem.

Dzięki aukcji hodowca ma znacznie większą szansę promocji swojej hodowli, znacznie wzrasta również prawdopodobieństwo sprzedaży źrebięcia w tzw. „sportowe ręce”.

Dzięki popularyzacji aukcji w systemie online wielu zabieganych klientów ma dziś wymarzone konie dosłownie „podane na tacy”. W ten sposób tylko podczas Baborówko Foal Auction 2022 źrebięta z polskich rąk trafiły do hodowców z Niemiec, Słowacji czy Szwecji.

Ogierek Kyanite WH z wybitnej sportowej rodziny, został sprzedany na Baborówko Foal Auction 2022 do niemieckiego zawodnika konkurencji wkkw

Jakie źrebię spełnia wymagania aukcyjne?

Rodowód, typ, ruch

Każdy organizator określa szczegółowe preferencje i wymagania dotyczące źrebiąt i sposób selekcji dla koni, które ubiegają się o miejsce w katalogu aukcyjnym. Niezależnie jednak od domu aukcyjnego poszukiwane są źrebięta w nowoczesnym typie konia sportowego, chwytające za oko, dobrze się ruszające i z komercyjnym rodowodem. Ten ostatni, inaczej niż w przypadku aukcji wierzchowych, odgrywa kluczową rolę w przypadku źrebiąt. To na jego podstawie nabywca szacuje przyszłą przydatność wierzchową danego źrebięcia.

Jaki to jest dobry rodowód aukcyjny? Źrebię musi bezwzględnie pochodzić po sprawdzonym w sporcie ogierze – oczywiście im wyżej tym lepiej. Część organizatorów przychylnie patrzy również na potomstwo młodych, obiecujących reproduktorów. Inne aukcje są przeznaczone wyłącznie dla potomstwa ogierów danej stacji. W Polsce przykładem tej ostatniej jest aukcja Cichoń Foals Auction 2022.

W procesie selekcyjnym bardzo ważny jest rodowód matki źrebięcia. Idealnie gdy ona sama była sprawdzona w sporcie. Jeśli matka nie jest sprawdzona w sporcie selekcjonerzy patrzą dalej – na karierę babki i prababki oraz ich potomstwa i rodzeństwa. Gdy „horsetelex” zieje pustką, a w rodzinie, nawet w dalszych pokoleniach nie ma koni chodzących w sporcie, szansa na selekcję źrebięcia na aukcję jest niewielka. Nie oznacza to, że takie źrebię nie będzie w przyszłości znakomitym sportowcem.

Zdrowie i poprawność

Kolejną sprawą jest zdrowie przedstawianego na aukcji źrebięcia. Jako, że wykonanie pełnego badania kupno-sprzedaż nie jest u źrebiąt możliwe, podstawą jest badanie kliniczne, w tym badanie zgryzu i obecności jąder w mosznie (w przypadku ogierów). W trakcie selekcji organizator zwraca uwagę na poprawność budowy, a szczególnie takie elementy jak: poprawność budowy nóg i kopyt, osadzenie szyi, budowę grzbietu.

Nietypowe rodowody

Organizowane w Polsce aukcje źrebiąt to aukcje źrebiąt skokowych i lub skokowych i ujeżdżeniowych. Źrebięta o „mieszanych rodowodach” np. od klaczy ujeżdżeniowej po skokowym ogierze i odwrotnie są zazwyczaj odrzucane na I etapie selekcji, tylko ze względu na rodowód. Jak już wspomniałam wyżej nie oznacza, to, że wymienione konie nie sprawdzą się w późniejszym wieku w sporcie. Po prostu nie spełniają kryteriów aukcyjnych.

Koszty

Hodowca (właściciel) źrebięcia ponosi tzw. opłatę organizacyjną. To ustalona z góry kwota, która pokrywa m.in. koszt boksu źrebięcia na czas selekcji i aukcji, sesję foto, video oraz działania promocyjne.

Oprócz opłaty organizacyjnej, domy aukcyjne do każdej transakcji doliczają tzw. prowizję, która jest potrącana od kwoty przybicia. Do prowizji zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi jest doliczany podatek VAT. Przykładowo jeżeli cena przybicia wynosi 10 000 euro, a prowizja 8% to hodowca oddaje na rzecz domu aukcyjnego 984 euro.

Słowniczek

Aukcja hybrydowa – inaczej „onlive”

Aukcja prowadzona jednocześnie „na żywo” i na platformie internetowej

Aukcja online

Aukcja prowadzona w całości za pośrednictwem platformy internetowej

Komercyjny rodowód

Rodowód interesujący pod względem sportowy, czyli np. po chodzącym w sporcie ojcu, z linii żeńskiej, z której konie chodzą w sporcie. Oceniając rodowód uwzględnia się głównie ojca, ojca matki i trzy pierwsze matki (matkę, babkę i prababkę źrebięcia) oraz ich potomstwo, rodzeństwo itd.

Opłata organizacyjna

Opłata jaką ponosi hodowca po zakwalifikowaniu źrebięcia na aukcję. Opłata organizacyjna pokrywa m.in. koszty promocji źrebięcia, boks w trakcie trwania aukcji, sesję foto-video

Postąpienie

Kwota postąpienia to kwota, o którą zostaje przebita ostatnio najwyższa oferta kupna w licytacji. Wielkość postąpień są określone szczegółowo w warunkach aukcji.

Prowizja

Wyrażona w % kwota pobierana przez dom aukcyjny od sprzedającego i kupującego. Prowizję wylicza się od ceny przybicia (netto) dodając do niej należny podatek VAT (23%). Prowizje są różne i zazwyczaj niższe w przypadku aukcji online, a inne w przypadku hybrydowych. Zazwyczaj prowizja domu aukcyjnego wynosi od 12 do 30%

Kwota przybicia

Przybicie jest to ostatni element licytacji. Następuje w momencie, kiedy licytację wygrywa osoba, która spośród innych licytantów podała najwyższą kwotę za źrebię. Przybicie jest równoznaczne z zawarciem transakcji kupna-sprzedaży. Kwota przybicia jest ceną netto należy do niej doliczyć podatek i prowizję.

***

Autorką artykułu jest Oliwia Chmielewska, twórczyni Eurobreeding.com, fotografka i dziennikarka jeździecka, koordynatorka trzech polskich aukcji koni: Baborówko Foal Auction, Cavaliada Horse Auction i Wechta Horse Auction

© Eurobreeding.com, fot. Oliwia Chmielewska

Back to top