Strona główna » Świetne wyniki Tyszko Cichoń Foal Auction 2021/ Great results of Tyszko Cichoń Foal Auction 2021

Świetne wyniki Tyszko Cichoń Foal Auction 2021/ Great results of Tyszko Cichoń Foal Auction 2021

English below

Wielkim sukcesem zakończyła się aukcja źrebiąt online Tyszko Cichoń Foal Auction. Podczas drugiej edycji oferowano 22 źrebięta i 2 embriony. Najwyższą cenę 19 900 euro uzyskano za Lot 4 – klaczkę Cornettabelle Z (Cornet Obolensky x Harley VDL). Siwa klaczka ma bardzo interesujące pochodzenie. Jej ojciec Cornet Obolensky, bardzo szeroko użyty w hodowli koni sportowych, pozostawił takie konie jak Cornado NRW, Cornet d’Ampour, Coree czy wreszcie złoty medalista ME Rotterdam 2019 – Clooney. Matka Cornettabelle Z – Hanabelle van’t Roosakker to córka ogiera Harley VDL i wnuczka znakomitej Ta Belle van Sombeke, matki og. Glock’s London. Cornettabelle Z wyjedzie do Belgii.

Drugą cenę aukcji osiągnęła inna klaczka Electric Diamond ML (Emerald x Darco), sprzedana do Polski za 14 300 euro. Również to źrebię ma bardzo interesujące pochodzenie. Ojciec Electric Diamond ML ma za sobą doskonałą karierę sportową na poziomie 160 cm, a matka, również sprawdzona w sporcie jest blisko spokrewniona z takimi końmi jak Sapphire czy Glasgow van’t Merelsnest.

Trzecią cenę aukcji uzyskał ogierek Windy Linden (Etoulon VDL x Cornet Obolensky), syn bardzo popularnego na zachodzie Europy Etoulon VDL (Toulon x Calvados) i wnuk og. Cornet Obolensky. Źrebię uzyskało cenę 11 100 euro i pozostanie w Polsce.

Średnia cena za sprzedane źrebię wyniosła 9445 euro, a suma sprzedaży jest blisko dwukrotnie wyższa niż w pierwszej edycji Tyszko Cichoń Foal Auction. W aukcji wzięli udział klienci z 11 państw.

Electric Diamond ML (Emerald x Darco)

Windy Linden (Etoulon VDL x Cornet Obolensky)

🇬🇧 Second edition of Tyszko Cichoń Foal Auction was a big success. The catalogue made of 22 foals and 2 embryos met huge interest and gathered clients from 11 countries. The top seller was Lot no 4 Cornettabelle Z (Cornet Obolensky x Harley VDL). This grey filly have an outstanding pedigree. Her father, famous Cornet Obolensky is the sire of such stars like: Cornado NRW, Cornet d’Ampour, Coree and last but definitely not least European Champion Clooney. Dam of Cornettabelle Z – Hanabelle van’t Roosakker is the daughter of Harley VDL i and granddaughter of Ta Belle van Sombeke, dam of Glock’s London.

Second highest sold foal was another filly Electric Diamond ML (Emerald x Darco), with auction price 14 300 euro. Like Cornettabelle Z she was regally bred. Her father well-knowned Emerald, was himself succesfull up to 160 cm with many placing in 5* GP, also the dam of this filly was proven in sport and is very closely related to horses like: Sapphire and Glasgow van’t Merelsnest.

The last from the TOP 3 was colt Windy Linden (Etoulon VDL x Cornet Obolensky), son of a popular Etoulon VDL (Toulon x Calvados) and grandson of Cornet Obolensky. He was sold for 11 100 euro and will stay in Poland.

The average price was 9445 euro, and the overall amount almost doubled the first edition of Tyszko Cichoń Foal Auction.

© Eurobreeding.com, pictures TC Auction

eurobreeding

Back to top