Osiem nowych ogierów z licencją DSP, Neustadt-Dosse 3-5.03.2022

W pierwszy weekend marca w Stadzie Ogierów Neustadt-Dosse odbyło się uznawanie ogierów dla księgi DSP. Z przedstawionych 24 ogierów skokowych komisja uznała 8.