Hengsttage des Deutschen Sportpferdes 2021: Ogiery skokowe

Wczoraj w Neustadt/Dosse ogłoszono wyniki uznawania ogierów skokowych DSP.