Rozmowa: Joris De Brabander – Genetyka w hodowli to nie wszystko

Joris de Brabander o nowoczesnej hodowli koni sportowych. Dzięki uprzejmości portalu World Of Showjumping, publikujemy rozmowę z wielkim hodowlanym autorytetem, założycielem Stal de Muze.