Last Man Standing 2001-2022

Last Man Standing 2001-2022

W wieku 21 lat, po krótkiej chorobie odszedł holsztyński ogier Last Man Standing (Lovari x Landgraf I)