Rock of Romance – nowy interesujący folblut dla hodowców koni półkrwi

Wraz z rosnącymi wymaganiami nowoczesnych parkurów, część hodowców koni półkrwi nie ustaje w poszukiwaniach ogiera pełnej krwi angielskiej, którego mogliby użyć w swojej hodowli.