Rejestracja źrebiąt oldenburskich w sezonie 2022 w Polsce

Znamy już terminy rejestracji źrebiąt oldenurskich w Polsce.