Świetne wyniki Tyszko Cichoń Foal Auction 2021/ Great results of Tyszko Cichoń Foal Auction 2021

English below Wielkim sukcesem zakończyła się aukcja źrebiąt online Tyszko Cichoń Foal Auction. Podczas drugiej edycji oferowano 22 źrebięta i 2 embriony. Najwyższą cenę 19 900 euro uzyskano za Lot 4 – klaczkę Cornettabelle Z (Cornet Obolensky x Harley VDL)….