Osiem nowych ogierów z holsztyńską licencją

12 stycznia w Elsmhorn odbyło się uznawanie ogierów dla księgi holsztyńskiej.