Strona główna » MPMK 2024: Zmiany w regulaminie skokowym

MPMK 2024: Zmiany w regulaminie skokowym

Jak informuje Polski Związek Hodowców Koni nastąpiła zmiana w regulaminie skokowym Mistrzostw Polski Młodych Koni.

Zdecydowano o tym by ujednolicić system oceniania MPMK i kwalifikacji do mistrzostw. W oficjalnym komunikacie czytamy:

Komisja Koordynacyjna zdecydowała, że zarówno same MPMK w skokach przez przeszkody, jak i kwalifikacje, będą oceniane w identyczny sposób. Oznacza to, że sędzia stylu będzie oceniał 3 elementy podczas każdego przejazdu, z nich będzie się składać jedna nota ostateczna. Będą to:

  1. potencjał skokowy (refleks, dokładność, siła do przemieszczania się do góry i w przód, szybkość odbicia, łatwość radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
  2. technika skoku (ułożenie kończyn przednich, grzbietu oraz praca kończyn zadnich nad przeszkodą. Łopatka, ramię oraz przedramię powinny „składać się” jak najbliżej osi poziomej, a nadpęcie pod przedramię)
  3. jezdność (przepuszczalność – reakcja na pomoce – chęć do współpracy z jeźdźcem, waleczność, zadowolenie konia z jazdy, harmonia, w tej ocenie uwzględnia się także jakość galopu czyli ważna jest aktywność zadu, równowaga – samoniesienie, obszerność foulee, umiejętność skrócenia/dodania foule).

Ponadto konkursy kwalifikacyjne na styl koni 4-, 5- i 6-letnich mogą być sędziowane przez min. 1 sędziego na styl konia, który wystawia jedną ocenę podawaną publicznie wraz z komentarzem. Ocena ta jest średnią z 3 not składowych (jak wyżej), po zsumowaniu których wynik jest dzielony przez 3, oceną ostateczną jest więc jedna nota. Oficjalny komunikat PZHK jest dostępny TUTAJ.

Za każdy ze wspomnianych wyżej elementów sędzia może przyznać maksymalnie 10 punktów.

Przypominamy, że tegoroczne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w konkurencjach olimpijskich tj. skokach przez przeszkody, wkkw i ujeżdżeniu odbędą się we wrześniu w Strzegomiu. Pisaliśmy o tym TUTAJ

© Eurobreeding.com, fot. Oliwia Chmielewska (archiwum)

eurobreeding

Back to top